เมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ชาวพี่น้องกลุ่มบริษัทดีที 8 ท่าน พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมสมัครโค้ชอาสาภายนอกองค์กร รวมกว่า 30 ท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “โค้ชอาสาเปลี่ยนโลก” iCARE Awards 2016 ที่จัดขึ้นโดย School of Changemakers ณ อาคาร KX Knowledge Xchange Center บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีการแบ่งกลุ่มเวิร์คช็อป แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กันอย่างเต็มอิ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมปูพื้นฐาน Coaching Skill ก่อนจะเริ่มรับหน้าที่โค้ชอย่างเต็มตัวในโครงการ iCARE Awards 2016

ติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหว โครงการ iCARE Awards 2016 : เสกไอเดียเปลี่ยนโลกได้ที่ www.icareawards2016.com

Gallery #1

Gallery #2