iCARE ร่วมกับ School of Changemakers จัดกิจกรรม Dream it Do it Workshop แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาการจัดการ ในหลากหลายสาขากว่า 40 คน ได้รู้จักกับโอกาสที่มาพร้อมโครงการ iCARE Awards 2016 ซึ่งกำลังค้นหาและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ริเริ่มและลงมือทำโครงการเพื่อสังคม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ชวนนักศึกษาทบทวนความสนใจและทักษะของตนเองที่จะดึงมาพัฒนาเป็นไอเดียสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยประเด็นที่น้องๆ ให้ความสนใจ ได้แก่ ปัญหาความเครียดและโรคซึมเศร้าของวัยรุ่น การตั้งครรภ์ในวัยเรียน การมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ปลอดภัย ปัญหาเด็กติดเกมส์ นอกจากได้ไอเดียตั้งต้นที่แคร์โลกดีๆ แล้ว น้องๆ นักศึกษายังได้เกล็ดความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำโปรเจกต์หรือกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

Gallery