School of Changemakers จัดกิจกรรม iCARE U เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ iCARE Awards 2016 และให้เครื่องมือตั้งต้นสำหรับการริเริ่มโครงการเพื่อสังคม แก่นิสิตนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่สนใจ โดยในครั้งนี้ได้เดินทางไปพบปะคนรุ่นใหม่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกคณะบริหารศาสตร์ แม้มีน้องๆนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมได้เนื่องจากติดภารกิจต่างจังหวัด แต่ก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนถึง 107 คน ที่ให้ความสนใจมาร่วมเรียนรู้แนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนกรณีศึกษาที่น่าสนใจ รวมถึงทดลองใช้เครื่องมือในการทำความรู้จักตนเอง และเตรียมลงมือทำความเข้าใจปัญหาต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Gallery