ถึงคิวของน้องๆ ที่อยู่ภาคใต้กันบ้าง กับกิจกรรม i CARE U คราวนี้ ทีมงาน School of Changemakers นำทีมโดยพี่นุ้ย พรจรรย์ ไกรวัตนุสรณ์ ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชให้กับน้องๆ ทั้ง 50 คน จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น้องๆ ได้ให้ความสนใจกับกิจกรรม Dream It Do It เริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงจากทักษะและความสนใจที่ตนเองมี

Gallery