ในวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา iCARE ร่วมกับ School of Changemakers จัดกิจกรรม Dream it Do it Workshop แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาการจัดการการออกแบบ ธุรกิจและเทคโนโลยี ภาคโปรแกรมภาษาอังกฤษ กว่า 50 คน ได้รู้จักกับโอกาสที่มาพร้อมโครงการ iCARE Awards 2016 ซึ่งกำลังค้นหาและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ริเริ่มและลงมือทำโครงการเพื่อสังคม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ชวนนักศึกษาทบทวนความสนใจและทักษะของตนเองที่จะดึงมาพัฒนาเป็นไอเดียสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยประเด็นที่น้องๆ ให้ความสนใจ ได้แก่ ปัญหาความเหงา ความเครียดและโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น การจัดการเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปัญหาสุนัขจรจัด ปัญหาการจัดการรถโดยสารสาธารณะ นอกจากได้ไอเดียตั้งต้นที่แคร์โลกดีๆ แล้ว น้องๆ นักศึกษายังได้เกล็ดความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำโปรเจกต์หรือกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

Gallery

© 2016 iCareAward. All Rights Reserved.