ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 iCARE ร่วมกับ School of Changemakers จัดกิจกรรม Dream it Do it Workshop แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในและคณะนิเทศศาสตร์ ได้ลงมือคิด ค้นหาทักษะและความสนใจ ความสามารถที่ตนมี เพื่อใช้แก้ไขปัญหาสังคม พร้อมทั้งแนะนำโครงการ iCARE Awards 2016 สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากส่งโครงการเข้าร่วมกับเราด้วย

www.iCAREAwards2016.com

Gallery