ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนที่ผ่านมา School of Changemakers มีกิจกรรมสำหรับน้องๆ ที่ผ่านเข้าโครงการ iCARE Awards 2016 ทั้ง 3 ทีม ละเริ่มต้นทำโครงการ ได้แก่ ทีมมุมมอง ทีม We Listen ทีมเหงาสเตชั่น เข้าพบปะ พูดคุยกับคุณหมอจูน แพทย์หญิง โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ สถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ อีกทั้งยังได้ดูงานสายด่วนสุขภาพจิต 1323 อีกด้วย

ความรู้ที่น้องๆ ได้รับจากการดูงานและปรึกษาคุณหมอ สามารถนำไปต่อยอดโครงการที่ทำอยู่ รวมถึงได้ไอเดียในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนออนไลน์ จากในเว็บไซต์ http://www.thaiteentraining.com/ ซึ่งมีบทเรียนเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น ที่ใครๆ ก็สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ทำข้อสอบออนไลน์ และได้ใบประกาศนีย์บัตรเพื่อต่อยอดเรียนขั้นสูงต่อไป

สามารถอ่าน Learning จากทีมมุมมอง ที่ได้รับจากการดูงานได้ที่นี่ วัยรุ่นไทยกับปัญหาเชิงจิตวิทยา

Gallery