iCARE ร่วมกับ School of Changemakers จัดกิจกรรม Dream it Do it Workshop แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 40 คน และคณะอาจารย์ที่สนใจ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30-19.30 น. ณ อาคารชูชาติกำภู ห้อง 0205 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ชวนนักศึกษาทบทวนความสนใจและทักษะของตนเองที่จะดึงมาพัฒนาเป็นไอเดียสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม นอกจากนี้ยังได้ฝึกเครื่องมือในการทำความเข้าใจปัญหาและการวางแผนเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาโครงการให้มีความชัดเจนต่อไปได้ในอนาคต