ผ่านไปแล้วกับช่วงโค้งสุดท้ายของการรับสมัครโครงการเข้าสู่ iCARE Awards 2016 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มีใบสมัครจากน้องๆ ร่วมส่งโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทีมงาน School of Changemakers ได้ตอบรับทุกทีมที่ส่งโครงการเข้ามาตรงหัวข้อโจทย์ปัญหาสังคมทั้ง 3 โจทย์ นัดหมายสมาชิกในทีม พูดคุยร่วมกันกับโค้ช เพื่ออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและแนวทางในการพัฒนาทีมงานให้พร้อมเข้าสู่วันพิจารณาโครงการในขั้นต่อไป โดยในระหว่างนี้ ได้ให้น้องๆ ไปทำการบ้านเพิ่มเติม ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาที่สนใจ เลือกไอเดียที่ต้องการจะแก้ไขปัญหา และทำแผนงานกลับมาส่งให้ทีมงาน โดยจะประกาศผลทีมที่พร้อมนำเสนอโครงการในวันที่ 23 มกราคม 2560

ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม ทีมงานได้ขยับวันพิจารณาโครงการแก่คณะกรรมการ ออกไปเป็นวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ค่ะ

Gallery