วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดย MQDC จัดงานวันพิจารณาให้คำแนะนำโครงการ ของกิจกรรม ‘iCARE Awards 2106 เสกไอเดีย เปลี่ยนโลก’ ครั้งที่ 2 ซึ่งมี 9 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามาแนะนำโครงการ โดยมี ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส งานแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม เป็นกรรมการตัดสิน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ได้แก่ คุณสินี จักรานนท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย คุณอาทิตย์ โกวิทวรางกูร ตัวแทนเครือข่ายมักกะสัน และกลุ่มคนเล็กเปลี่ยนเมือง และ น.สพ. ตันติกร รุ่งพัฒนะ (หมออ๊อบ) สัตวแพทย์อาวุโสมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย โดยจัดขึ้น ณ อาคาร Knowledge Exchange Center

สำหรับ iCARE Awards ได้จัดติดต่อมา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ได้นำเสนอแนวความคิดที่เป็น นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดย ‘iCARE Awards 2016’ มาในแนวคิด ‘เสกไอเดียเปลี่ยนโลก’ เพื่อเป็นการตอกย้ำ ความมุ่งมั่นของ MQDC ที่เน้นการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของทุกคน ให้ยั่งยืน ซึ่งปีนี้มีโจทย์ทั้งสิ้น 3 หัวข้อ ได้แก่ มิตรภาพสร้างได้ในสังคมเมือง เสริมภูมิคุ้มกันให้จิตวัยใส และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าสำหรับเพื่อนสัตว์ โดยหลังจากนี้ทุกทีมที่เข้าแข่งขันจะลงมือปฏิบัติจริงเพื่อนำผลมานำเสนอต่อไป และลุ้นเป็นทีมที่ผ่านรอบสุดท้าย บินไปดูงานฟรีที่ Silicon Valley สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 9 วันเต็ม

Gallery