School of Changemakers จัดกิจกรรม Classroom A #4 ชวนผู้เข้าร่วม 35 คน ที่สนใจอยากสร้างโปรเจกต์/กิจการเพื่อสังคม มาเริ่มต้นทำความรู้จักตัวเอง และทำความรู้จักกับปัญหาที่ตัวเองสนใจ ผ่านเครื่องมือการสร้างการเปลี่ยนแปลง และการสนับสนุนของโค้ชอาสา 3 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีความสนใจที่หลากหลาย ได้แก่ ปัญหาด้านการศึกษา การสร้างสังคมเมืองให้น่าอยู่ คุณภาพชีวิตสัตว์ ความยากจน และมิตรภาพของคนในสังคม เป็นต้น

สำหรับน้องๆ ที่สนใจส่งโครงการเข้าร่วม iCARE Awards 2016 เลือก 1 ใน 3 โจทย์ปัญหา

เราขอเชิญชวนให้คุณกรอกใบสมัครเพื่อส่งโปรเจกต์ เข้าร่วมแคมเปญ iCARE Awards 2016 โดย ตอบคำถาม 20 ข้อ ได้ที่นี่ : http://goo.gl/CFsCwS

ไม่ต้องกังวลว่า คำถามเยอะ ตอบยาก ไม่รู้จะเขียนอย่างไรดี ดีพอแล้วหรือยัง หลังจากคุณกรอกใบสมัครแล้ว เราสามารถช่วยกันพัฒนาโปรเจกต์ต่อจากนี้ไปพร้อมกันได้ ขอแค่ตั้งใจจริง ทีมงานจะ Review ใบสมัคร และ Feedback พร้อมทั้งให้คำแนะนำการพัฒนาโปรเจกต์ในขั้นตอนต่อไป เป็นรายทีม

การบ้านในครั้งนี้คือ การออกไปเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของปัญหาที่สนใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา และเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม Classroom B ที่จะชวนกันหาโอกาสในการแก้ไขปัญหาต่อไป แล้วพบกันนะคะ

Gallery