สวัสดีค่ะ

หลังจากเรามี Classroom ในเดือนกรกฏาคม (Classroom A #3) และเดือนสิงหาคม (Classroom A #4, Classroom B #3, Classroom C #3) รวมถึงกิจกรรม Workshop iCARE U ที่เดินสายไปมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีน้องๆ หลายคนที่สนใจส่งโปรเจกต์มาเข้าร่วม iCARE Awards 2016 กับเรา

ขณะนี้ มีทีมที่ผ่านการคัดเลือก 3 ทีม จาก 12 ทีม ได้แก่
ทีม Me (Insight) Application ส่งโปรเจกต์ภายใต้หัวข้อ Youth Mental Wellness เสริมภูมิคุ้มกันให้จิตวัยใส
ทีม ไปด้วยกัน ส่งโปรเจกต์ภายใต้หัวข้อ Building a Sense of Neighbourhood in Urban Living มิตรภาพสร้างได้ในสังคมเมือง
ทีม We Listen ส่งโปรเจกต์ภายใต้หัวข้อ Youth Mental Wellness เสริมภูมิคุ้มกันให้จิตวัยใส

พวกเรากำลังรอน้องๆ รวมทีมกันมา คิดโครงการ แล้วกรอกใบสมัครส่งโครงการเข้ามาพิจารณาเบื้องต้นได้ ที่นี่ (ปิดรับรอบแรก 9 กันยายน 2559)

ใบสมัครประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด 20 ข้อ
ส่วนแรก เป็นคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับทีมและสมาชิกในทีม ส่วนที่สอง เป็นคำถามเกี่ยวกับโครงการที่น้องๆ สนใจอยากทำ เช่น ปัญหาที่สนใจ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน วิธีการแก้ไข แผนงานเบื้องต้น 6 เดือน

โปรเจกต์ที่น้องๆ กรอกเข้ามาเบื้องต้นนั้น จะมีคณะกรรมการช่วยกันอ่าน และให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาโปรเจกต์ เพื่อให้โปรเจกต์ชัดเจน หรือ ตรงวัตถุประสงค์ของโครงการมากขึ้น เช่น แนะนำให้ทำการบ้านเพิ่มเติม เข้าร่วม Classroom A B หรือ C

จากนั้น โปรเจกต์ของน้องๆ จะได้รับพี่โค้ชอาสาประจำกลุ่ม และ เข้า Helpdesk จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาและเตรียมตัวนำเสนอโปรเจกต์ต่อคณะกรรมการในรอบแรก ในวันที่ 24 กันยายน 2559 และเริ่มทำโครงการเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560

แต่อย่างไรก็ดี หากโปรเจกต์ที่น้องๆ ส่งเข้ามา ต้องใช้เวลาในการพัฒนาเกินกว่า 2 สัปดาห์ เรายังมีการเปิดพิจารณารอบที่ 2 (ปิดรับ 30 พฤศจิกายน 2559) วันนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ 17 ธันวาคม 2559 เริ่มทำโครงการเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560

ดังนั้นน้องๆ สามารถส่งโครงการเพื่อพิจารณา และรับคำปรึกษาจากคณะกรรมการ เพื่อเตรียมการพัฒนาโปรเจกต์ได้ทันทีค่ะ

มาร่วมเป็น 1 ใน 12 ทีม ร่วมเสกไอเดีย เปลี่ยนโลก ไปด้วยกัน ^_^

Why iCARE : iCARE Awards 2016 คืออะไร ... ไขข้อข้องใจ ทำไมถึงเจ๋ง ?